Parcul Natural ‘Golul alpin Făgăraș’

AMPLASARE

Arealul celor 6.989 ha ale parcului se află pe faţa nordică a masivului, ocupând o parte din sectorul glaciar central al masivului făgărăşan.

LIMITELE PARCULUI NATURAL

Golul alpin al Munţilor Făgăraş – se desfăşoară între vârfurile Podragu – Suru şi sunt conturate: la sud de creasta somitală a masivului, marcată de vârfurile: Podragu 2462 m – Arpaşul Mr. – 2468 m, Vârtopel – 2385 m, Adam – 2370 m, Capra – 2494 m, Vânătoarea lui Buteanu – 2508 m, Iezerul Caprei – 2417 m, Paltinul – 2399 m, Laita – 2397 m, Călţun – 2522 m, Lespezi – 2517 m, Negoiu – 2537 m, Şerbota – 2331 m, Scara – 2306 m, Ciortea – 2427 m, Budislavu – 2343 m, Capul Surului – 2274 m şi Suru – 2284 m; la nord limita parcului variază altitudinal între 1650 – 1750 m urmând, din est spre vest, liziera (superioară) a pădurii, care urcă pe văi şi terase, dar scade pe culmi; limita estică coboară din Vf. Podragu în Vf. Tărâţa – 2414 m şi pe culmea Tărâţa, până în Şaua Lespezilor – 1950 m. Limita vestică o formează Căldarea Găvanului şi Izvorul Moaşa Avrigului. Între aceste limite se desprind din creasta principală culmi puternice, începând, din vest spre est, cu Muchia Clăbucetului, culmile Bărcaciului, Puha, Şerbotei, Tunsului, Laitei – Lăiţel, Bâlea, Buteanu, Albotei, Podragului şi Tărâţei. Golul alpin cuprins între aceste muchii, culmi (custuri) poartă urme mărunte ale glaciaţiunii: căldări suspendate, morene frontale şi laterale şi lacurile glaciare Podragu, Podrăgel, Bâlea, Doamnei, Avrigului, Călţun.

LACURI GLACIARE

Parcul Natural Golul Alpin al Munţilor Făgăraş găzduieşte, pe lângă câteva lacuri nivale, cele mai pitoreşti lacuri glaciare din întregul masiv: Bâlea – cu o suprafaţă de 4,65 ha, adâncime maximă 11 m – se află la 2040 m altitudine; Lacul Avrigului – 1,50 ha, 4,5 m adâncime, 2010 m altitudine; Podragu – 2,80 ha, 15,5 m, 2110 m; Podrăgel – 0,25 ha, 2 m, 2105 m; Doamnei – 0,30 ha, 1,5 m, 1850 m; Călţun – 0,8 ha, 12 m, 2135 m.

VEGETATIA

Vegetaţia parcului natural reflectă şi ea zonalitatea altitudinală a feţei nordice a masivului, marcată distinct de flora pajiştilor alpine şi de cea a vegetaţiei lemnoase – jneapăn, ienupăr, afin.

FAUNA

Fauna prezentă în spaţiul Parcului Natural este, în zona crestei înalte, marcată frecvent de acvifauna caracteristică întregului masiv şi din care nu lipsesc câteva varietăţi de şoim, vânturel, gaiţă de munte – nucifraga caryocatactes, ierunca – Trestates bonasia, forfecuţa – Loxia ş.a.

În această zonă urcă frecvent în timpul lunilor de vară capra neagră, cu efective notabile mai ales în căldările izolate şi neparcurse de poteci turistice (Arpăşel, Albota, Laita). Vulpea, ursul şi lupul ating doar ocazional zona de peste 2000-2100 m, dar sunt o prezenţă permanentă în avalul acesteia, ca şi cerbul, râsul şi, în limita pădurilor, jderul, mistreţul, căpriorul.

Din arealul celor 6.989 ha ale Parcului Natural al Munţilor Făgăraş fac parte şi Rezervaţia faunistică Arpăşel în suprafaţă de 736 ha şi Rezervaţia – Lacul şi golul alpin Bâlea de 180 ha.